Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1713905
วันนี้
ทั้งหมด
26
1713905

Your IP: 172.70.38.242
Server Time: 2024-05-21 03:38:07

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มีนโยบายมอบหมายให้ครูและพนักงานราชการครู ลูกจ้างชั่วคราวครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง/ภาคเรียน เพื่อดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพการจัดการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู

                  ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคยะลา จึงกำหนดส่งวิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง                วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.