Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400341
วันนี้
ทั้งหมด
141
1400341

Your IP: 172.70.34.23
Server Time: 2022-11-30 10:25:49
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1
คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1
ประชุมพร้อมรับนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 13
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 12
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8
โครงการพิเศษและบริการชุมชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 11
เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 13
ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัย และคณะเลขาฝ่ายงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 27
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 30

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.