Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753164
วันนี้
ทั้งหมด
122
1753164

Your IP: 162.158.78.26
Server Time: 2024-07-21 02:49:22
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1351
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1490
โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1429
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1415
กิจกรรมทางศาสนา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1675
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2121
รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 4748
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3321
ประชุมโครงการคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1494
การเสวนาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1287

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.