Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753203
วันนี้
ทั้งหมด
161
1753203

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:41:32
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีแถลงข่าวมหกรรมศึกลูกหนังชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 16 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1466
ประชุมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1467
ประชุมครูที่ปรึกษา เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1288
ประสานงานการเรียนการสอนผ่านระบบ TV วงจรปิด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1352
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2558 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1240
อบรมเครือข่าย “เยาวชนดี สังคมไทยดี” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1442
กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2559 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1460
มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย ประชาสีมพันธ์ 1621
ประชุม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทรายใหม่ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1478
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 26 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1609

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.