Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729784
วันนี้
ทั้งหมด
7
1729784

Your IP: 172.70.43.196
Server Time: 2024-06-23 01:17:30

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1423
ประชุม การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1381
กิจกรรมลอยกระทง อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1268
การจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1306
โครงการอาซูรอเทคนิคสัมพันธ์ สู่อาเซียน เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1768
แจ้งนโยบายและ แนวทางการปฎิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1270
เข้าคารวะและเยี่ยมชม เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1268
โครงการหยุดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teenage Mom) เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 2967
ร่วมส่งและแสดงความยินดี เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 1291
นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ขอขอบคุณ เขียนโดย นางทิพย์วดี มาเอียด 2619

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.