Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428744
วันนี้
ทั้งหมด
401
1428744

Your IP: 162.158.78.96
Server Time: 2023-02-06 14:25:33
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 514
กิจกรรมไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 621
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 564
กิจกรรมไหว้ครู สำหรับนักศึกษานับถือศาสนาพุทธ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 539
กิจกรรมไหว้ครู นักเรียน นักศึกษา นับถือศาสนาอิสลาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 525
มอบเงินทุนเยียวยาค่ารักษาพยาบาล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 390
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 10 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 464
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.