Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428753
วันนี้
ทั้งหมด
410
1428753

Your IP: 162.158.78.96
Server Time: 2023-02-06 14:48:15
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 463
ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 493
ขอแสดงความเสียใจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 520
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 480
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 439
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 446
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 580
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 522
โครงการ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 515
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ในโอกาสที่ได้มานิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 658

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.