Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

รก. ฝ่ายแผนงานฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1428759
วันนี้
ทั้งหมด
416
1428759

Your IP: 162.158.78.96
Server Time: 2023-02-06 15:11:45
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 367
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 392
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง หลักสูตรที่จะขับเคลื่อนเป็น Excellent เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 567
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 386
เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 426
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 416
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบสานพระราชปณิธานฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 455
นำคณะดำเนินงาน PEA YALA FA CUP เข้าขอบคุณ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 457
พบปะและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 668
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 467

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.