Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1451922
วันนี้
ทั้งหมด
161
1451922

Your IP: 172.70.42.221
Server Time: 2023-03-23 12:33:34
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พบปะและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 685
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 490
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 388
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 466
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 485
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 447
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 412
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 422
โครงการ “เรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 531
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 518

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.