Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1585652
วันนี้
ทั้งหมด
388
1585652

Your IP: 172.70.42.199
Server Time: 2023-10-03 16:42:00
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 675
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 472
เข้าร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
ร่วมแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 578
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 598
กิจกรรมไหว้ครูและรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 713
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 645
กิจกรรมไหว้ครู สำหรับนักศึกษานับถือศาสนาพุทธ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 625
กิจกรรมไหว้ครู นักเรียน นักศึกษา นับถือศาสนาอิสลาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 602
มอบเงินทุนเยียวยาค่ารักษาพยาบาล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 537

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.