Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1585666
วันนี้
ทั้งหมด
402
1585666

Your IP: 172.70.42.157
Server Time: 2023-10-03 17:24:34
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 657
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 624
โครงการ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 614
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ในโอกาสที่ได้มานิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 755
เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 432
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 466
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง หลักสูตรที่จะขับเคลื่อนเป็น Excellent เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 704
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 457
เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 487
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 483

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.