Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

borihan af64b

plan cd096

pattana 5016a

วชาการ 0c58d

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1585621
วันนี้
ทั้งหมด
357
1585621

Your IP: 162.158.79.124
Server Time: 2023-10-03 15:20:40
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบสานพระราชปณิธานฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 527
นำคณะดำเนินงาน PEA YALA FA CUP เข้าขอบคุณ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 561
พบปะและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 781
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 557
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 434
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 515
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 565
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 500
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 483

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.