Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1616990
วันนี้
ทั้งหมด
269
1616990

Your IP: 172.70.175.113
Server Time: 2023-12-04 11:49:35

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 549
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 548
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 691
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาพบปะและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 662
โครงการ มอบวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 652
นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ในโอกาสที่ได้มานิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 795
เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 464
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 503
นิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง หลักสูตรที่จะขับเคลื่อนเป็น Excellent เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 746
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 496

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.