Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1617000
วันนี้
ทั้งหมด
279
1617000

Your IP: 172.70.135.101
Server Time: 2023-12-04 12:15:09

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 513
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 521
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบสานพระราชปณิธานฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 558
นำคณะดำเนินงาน PEA YALA FA CUP เข้าขอบคุณ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 594
พบปะและกล่าวให้โอวาท แก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาจราจร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 820
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 596
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 464
ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 553
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 603
มอบทุนการศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 538

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.