Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1617005
วันนี้
ทั้งหมด
284
1617005

Your IP: 172.70.134.176
Server Time: 2023-12-04 12:38:31

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 487
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 518
โครงการ “เรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 626
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 618
ร่วมต้อนรับ นางกัญณภัทร เข้าสู่การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา และการปฐมนิเทศ วรรณพุฒ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 785
ประชุมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 639
พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 610
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 467
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 462
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix it center) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 649

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.