Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1365233
วันนี้
ทั้งหมด
9
1365233

Your IP: 172.70.134.90
Server Time: 2022-09-27 04:21:24
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 46
โครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ชมรมศาสนาและจริยธรรมอิสลาม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 63
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะครูภาควิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 60
ให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ในการอำนวยความสะดวกการให้สัญญาณจราจรความปลอดภัยแก่ประชาชน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 46
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 49
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 66
การประเมินคู่มือและการใช้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 68
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ อายุไม่เกิน 16 ปี ระดับจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย k 56
โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It - จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 50
อบรมการเขียนแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 73

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.