Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1365238
วันนี้
ทั้งหมด
14
1365238

Your IP: 172.70.175.31
Server Time: 2022-09-27 05:09:18
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มอบกระเช้าแสดงความยินดี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 178
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 155
ร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้กับสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 140
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 159
เข้าร่วมงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 138
เข้าร่วมงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 126
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในโครงการประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 130
โครงการมหกรรมวิชาการวิชาชีพและการมีงานทำชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 119
ประชุมอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 123

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.