Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1365231
วันนี้
ทั้งหมด
7
1365231

Your IP: 172.70.134.90
Server Time: 2022-09-27 03:33:26
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพรามัน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 286
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 216
ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ในการยกระดับการพัฒนาและการบริหารจัดการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 251
ลงพื้นที่ติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 152
ร่วมเป็นคณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “ครูดีศรีเสมา จชต.” เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 172
ข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 253
กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 307
ลงพื้นที่ติดตามภารกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
เข้าเยี่ยมชมและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหนังวัวพันธุ์ยะลาวากิว เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 214
เข้ามอบถุงยังชีพจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองยุทธศาสตร์และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี ในพื้นที่ จชต. จำนวน 10 ชุด เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.