Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400341
วันนี้
ทั้งหมด
141
1400341

Your IP: 172.70.34.22
Server Time: 2022-11-30 10:25:09
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูจ้างเหมาบริการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 336
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 464
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 380
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับผระกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 ปี ต่อเนื่อง (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 452
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 376
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 523
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) ทวิภาคี หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 365
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 309
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 418

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.