Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1713910
วันนี้
ทั้งหมด
31
1713910

Your IP: 172.70.38.243
Server Time: 2024-05-21 04:21:01

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

   

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปฎิทินการศึกษางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1335
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1387
การลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิดและฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับระหว่างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1401
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการฝึกอบรม โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1620
อัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 2070
กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2155
กำหนดการเปิดซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รอบสอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1693
แบบประเมินสมรรถนะความรู้และด้านทักษะของนักเรียนนักศึกษาตามมาตรฐานจากสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1813
ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1527
หลักฐานสำหรับการมอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1777

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.