Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1699666
วันนี้
ทั้งหมด
265
1699666

Your IP: 172.71.223.42
Server Time: 2024-04-25 19:32:50

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสตูล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 4032
เรื่อง งดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 1668
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างประจำร้านค้าสวัสดิการครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2011
รายงานงบการเงิน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1661
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสำหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 ระหว่ำงวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1786
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1878
กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1411
อัตราค่าลงทะเบียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1593
รายงานงบการเงิน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1333
ประกาศงานการเงิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1784

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.