Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1699682
วันนี้
ทั้งหมด
281
1699682

Your IP: 172.70.42.175
Server Time: 2024-04-25 21:01:30

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

 677914 eecb1

 

 424881853 1470619977132184 6244843701753026888 n 48c56

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1947
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1714
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประก่าศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1978
รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุน ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1766
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1950
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เทคนิคยานยนต์ ระดับ ปวส. ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 -16 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1781
แบบสัญญา่จ้างพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1582
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และ อัตราค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2/2559 ระดับ ปวช. และ ปวส. เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1941
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1664
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1511

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.