Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1292816
วันนี้
ทั้งหมด
8
1292816

Your IP: 172.70.175.137
Server Time: 2021-12-08 02:17:11

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 673
เรื่อง เลื่อนการรายงานตัวนักรียน นักศึกษา รอบโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาขีพ (ปวช) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 838
มาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 926
เรื่อง การเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 832
การเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศวิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1007
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร ๒ ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 785
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 698
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 784
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1203
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1752

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.