Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400308
วันนี้
ทั้งหมด
108
1400308

Your IP: 172.70.174.227
Server Time: 2022-11-30 08:51:54
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 453
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 626
ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกาษ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และระดับบปริญญาตรี(ทล.บ.) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1002
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โควตา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 606
กำหนดการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์และทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 317
เกณฑ์กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับปวส. ระดับภาค ปีการศึกษา 2563-2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 267
เกณฑ์กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับปวส. ระดับภาค ปีการศึกษา 2563-2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 224
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับปวส.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
กำนหดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาเทคนิคเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับปวส.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 217
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์และทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับปวส.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่11-13 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.