Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1753177
วันนี้
ทั้งหมด
135
1753177

Your IP: 162.158.78.27
Server Time: 2024-07-21 03:10:54
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการศูนย์อาชีวะอาสา เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1813
อาชีวะอาสา เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1682
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1939
1. การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต จชต. และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1662
2. การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต จชต. และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1645
3. การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ยกเว้นเขต จชต. 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1574
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเครื่องกล) ทักษะเครื่องยนต์เล็กระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1979
ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 255๗ ระดับภาคใต้ สาขาวิชาช่างยนต์ เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1928
โปรแกรมกำหนดการแข่งขันทักษะพัทลุง เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1841
ให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานการขอใบอนุญาตขับขี่ เขียนโดย นางสาวอาซีย๊ะ มะปูนา 1505

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.