Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400342
วันนี้
ทั้งหมด
142
1400342

Your IP: 172.70.34.23
Server Time: 2022-11-30 10:30:44
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ใบสมัครสอบสำหรับพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 512
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1236
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส.รอบทั่วไป เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1383
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผ่านการชำระค่าขึ้นทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 959
หลักฐานการมอบตัว นักเรียน นักศึกษา รอบโควตาและโควตาพิเศษ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1018
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1090
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีฯ ประจำปี 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 982
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีฯ ทวิภาคีหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 769
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจรณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1240
แบบฟอร์มใบมอบตัว และแบบฟอร์มการชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1693

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.