Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1292816
วันนี้
ทั้งหมด
8
1292816

Your IP: 172.70.175.137
Server Time: 2021-12-08 02:23:09

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 948
การรับนักเรียนนักศึกษา โควตาพิเศษเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสุตรประกาศนียบัตรวิทชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 985
จัดนิทรรศการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1030
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1208
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างเชื่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1341
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 950
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัุบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาช่างเชื่่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 961
รายละเอียดการสอบ V -NET ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 913
ประกาศขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1380
อัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 927

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.