Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400309
วันนี้
ทั้งหมด
109
1400309

Your IP: 172.70.174.227
Server Time: 2022-11-30 09:00:53
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3113
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 853
เรื่อง เลื่อนการรายงานตัวนักรียน นักศึกษา รอบโควตา หลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาขีพ (ปวช) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1008
มาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1110
เรื่อง การเลื่อนการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1043
การเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศวิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3002
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ (ทล.บ.) หลักสูตร ๒ ปี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 990
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา (โควตา) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 873
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 960
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1451

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.