Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400309
วันนี้
ทั้งหมด
109
1400309

Your IP: 172.70.174.227
Server Time: 2022-11-30 09:07:21
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ให้นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี (3.50 ขึ้นไป) ตามรายชื่อ #แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัย มาถ่ายรูปพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ #ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. (คาบกิจกรรม) เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1247
ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๘ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1103
การรับนักเรียนนักศึกษา โควตาพิเศษเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสุตรประกาศนียบัตรวิทชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1119
จัดนิทรรศการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1187
รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1409
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างเชื่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1632
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 1091
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รัุบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาช่างเชื่่อม เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1118
รายละเอียดการสอบ V -NET ประจำปี 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1050
ประกาศขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1851

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.