Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายวิชาการ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1400332
วันนี้
ทั้งหมด
132
1400332

Your IP: 172.70.175.233
Server Time: 2022-11-30 09:56:06
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 1073
ปฎิทินการศึกษางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1145
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงอาชีวศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1135
การลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่กระทำความผิดและฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับระหว่างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1198
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการฝึกอบรม โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1435
อัตราค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 1703
กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1822
กำหนดการเปิดซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รอบสอง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1464
แบบประเมินสมรรถนะความรู้และด้านทักษะของนักเรียนนักศึกษาตามมาตรฐานจากสถานประกอบการ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1444
ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1332

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.