Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1292818
วันนี้
ทั้งหมด
10
1292818

Your IP: 162.158.62.85
Server Time: 2021-12-08 03:15:55

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสตูล เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3544
เรื่อง งดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 1241
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างประจำร้านค้าสวัสดิการครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1588
รายงานงบการเงิน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1224
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสำหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทักษะเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 ระหว่ำงวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1424
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1341
กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1081
อัตราค่าลงทะเบียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1232
รายงานงบการเงิน วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 987
ประกาศงานการเงิน เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1381

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.