Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 unnamed

นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สารสนเทศ

แผนกวิชา

1729788
วันนี้
ทั้งหมด
11
1729788

Your IP: 172.70.43.195
Server Time: 2024-06-23 01:46:33

 

Graphic DividerLineHorizontal d8e7c18024 50858

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการประกันคุณภาพฯและคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เขียนโดย งานประกันคุณภาพ 781
การยืนยัน การทำ SAR ของงานผ่านระบบ Online เขียนโดย งานประกันคุณภาพ 5450
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล(PSAR) เขียนโดย งานประกันคุณภาพ 2168
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เขียนโดย งานประกันคุณภาพ 1369
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เขียนโดย งานประกันคุณภาพ 1308
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เขียนโดย งานประกันคุณภาพ 5841
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล 2562 เขียนโดย งานประกันคุณภาพ 1677

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7322-2932 - 35 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.