สถานประกอบการ ภายในจังหวัดยะลา

ชื่อร้าน/บริษัท

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

ประเภท

หจก. น่ำฮั่วจั่น  

90- 96  ถ. รวมมิตร  อ.เมือง  จ. ยะลา  

073-211974

ซ่อม/ขาย

หจก. แสงเจริญนาประดู่

427/3  ถ. สิโรรส  อ.เมือง  จ.ยะลา (หน้าชางลี)

073-213232

ซ่อม/ขาย

บ. ยะลาฮอนด้าคาร์ส  จำกัด

1  เทศบาล   ถ. เทศบาล 1 ต. สะเตง   อ. เมือง  จ.  ยะลา

073-215666

ซ่อม/ขาย

อู่อ้วนการช่าง  

56  ถ. ธนวิถี 5  ต. สะเตง   อ. เมือง    จ. ยะลา

073-243776

ซ่อม

ศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาล

ถ. เทศบาล 2  ต. สะเตง อ. เมือง    จ.  ยะลา

073-214900

ซ่อม

อู่ 5  ธันวาการช่าง

58  ถ. 5  ธันวา   ต.  สะเตง อ. เมือง    จ.  ยะลา

089-6587272

ซ่อม

อู่พงศ์ทรการช่าง  

15/1  ถ. ผังเมือง  4  ต. สะเตง อ. เมือง   จ.  ยะลา

073-221633

ซ่อม

บ. พิธานยะลา  จำกัด

60-60/1 พิพิธภักดี  ต.สะเตง อ.เมืองยะลา

073-244541

ซ่อม/ขาย

ร้านเจริญยนต์  

830  ถ.  ผังเมือง 4  ต.สะเตง จ.ยะลา

 

ซ่อม

อู่แก้วบรรจงการช่าง

31/26  ม. 2  ถ. สุขยางค์  ต. สะเตงนอก  อ.เมือง จ.ยะลา

073-259188

ซ่อม

บ.  ซี เอฟ  ออโต้คาร์  จำกัด

117  ถ.  สิโรรส   อ. เมือง จ.  ยะลา

073-240996-7  

ซ่อม    

หจก.  เอ เอ เอส  มอเตอร์  

142  ถ. สิโรรส  ต.  เขาตูม อ.  ยะรัง   จ.  ยะลา

073-240863-5

ซ่อม/ขาย

บ. ยะลาออโต้เซลล์  จำกัด  

928  ถ. สิโรรส  ต. สะเตง อ. เมือง    จ.  ยะลา

073-221757

ซ่อม

อู่  ประดิษฐ์

104/ 1-4  ถ. สิโรรส  อ.เมือง จ.ยะลา

073-259198

ซ่อม

ศูนย์เทคนิคคาร์เซอร์วิส

129  ถ.  พิพิธภักดี   ต. สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073-216769

ซ่อม

อู่เมืองใหม่การาจ

389/42  ถ. สิโรรส  ต. สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา

073-228687

ซ่อม

อู่ พงษ์แทรกเตอร์ข้าง

ซอย 24 ท่าอยู่ ต. สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา

 

ซ่อม

อู่ พี เอส เซอร์วิส

64  ถ. ผังเมือง  4  ต. สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา

073-222272

ซ่อม

อู่คำนึง  

177 ถ. ธนวิถี  อ. เมือง จ. ยะลา

073-214630

ซ่อม

อู่พิศาลการช่าง  

ถ. สิโรรส ซอย4  ต. สะเตงอ. เมือง จ.  ยะลา

 

ซ่อม

อู่ เอส สปีด ช็อป

27  ถ. สุขยางค์ 1  ต.สะเตง อ.เมือง จ. ยะลา

087-2909225

ซ่อม  

บ. ที เอ็น พาราวูด  จำกัด

203  ม. 7  ถ. ยะลา -  รามัน อ.  เมือง  จ.  ยะลา

073-361540

ซ่อมบำรุง

อู่ไทยทวียนต์

48  ถ. อาคารสงเคราะห์ ต. สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา

073-212856

ซ่อม

บ.อริยะมอเตอร์  จำกัด (ท่าสาป)

489-93 สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง  จ.ยะลา

073221966

ซ่อม/ขาย

อู่จารูคาร์แคร์

1007 /1  ถ. สิโรรส   ต. สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา

 

ซ่อม

อู่มุสลิม ไฮสปีดแอนด์เซอร์วิส

804  ถ. สิโรรส  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073-215342

ซ่อม

อู่อิงการช่าง ( ตลาดเก่า )  

943/1  ถ. สิโรรส  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

084-3967425  

ซ่อม  

อู่เปาะซู

141  ถ. วิฑูอุทิศ 1  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

089-6597073

ซ่อม

อู่เปี๊ยกเซอร์วิส (ตลาดเก่า)

844 สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา

073-215508

ซ่อม

หจก. ปัตตานีคอมเมอร์เซียล

1173  ถ. สิโรรส ต. สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073-2415345

ซ่อม

อู่เสกเซอร์วิส

18  ถ.ภูมาชีพ   ต. สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา

073-288383

ซ่อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ข้างสรรพากร)

ถ. วงเวียน2   อ. เมือง  จ. ยะลา

073-2035610-1

หน่วยราชการ

อู่จูเฮงเซอร์วิส(อู่ชิตชัยเก่า)

7  ม.  3   ต. สะเตง อ. เมือง   จ. ยะลา

081-6900518

ซ่อม

อู่กระจ่าง  

7  ถ.  จงรักษ์  ต. สะเตง อ.  เมือง   จ.  ยะลา

073-215575

ซ่อม

ร้านเจริญยนต์

76  หมู่ 1  ถ. เพชรเกษม ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

089-6560255

ซ่อม

หจก.อินเตอร์เนชั่นแนลเฟานดรีย์  

814 ถ. สิโรรส ต. สะเตง อ. เมือง จ.  ยะลา

073-212880

ซ่อม

ร้านน้อยบริการ

359 ต.สะเตง อ. เมือง จ.ยะลา

073-215786

ซ่อม

ร้านสหศิลป์การช่าง

136  ถ.นวลสกุล     ต.  สะเตงอ.เมือง จ. ยะลา

073-213007

ก่อสร้าง

ร้านอีซูซุการช่าง

73-75 ถ.พุทธภิมิวิถี  ต สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073-240616

ซ่อม

ร้านยะลาฝาสูบ  

86 ถ.ธนวิถี 4  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

073-247476

โรงกลึง