วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2552
 
                 
ลำดับ แผนก/งาน รายการครุภัณฑ์ หมายเลขพัสดุ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม วันที่ซื้อ
ที่
1 ช่างก่อสร้าง สว่านโรตารี่  3IN 1 BOSCH   5130-007-0018-522-001 1 ตัว            8,900.00                 8,900.00 06/03/52
กบไฟฟ้า  3  นิ้ว  มากีต้า  MODEL      1100 N    3220-006-0010-522-001 1 ตัว            8,400.00                 8,400.00 06/03/52
ปั๊มลม  ขนาด  1 HP PUMA  4310-001-0010-522-001 1 เครื่อง          19,500.00               19,500.00 06/03/52
สว่านโรตารี่  3 IN 1 BOSCH     1 ตัว            8,900.00                 8,900.00 03/03/52
กบไฟฟ้า  3  นิ้ว  มากีต้า     1 ตัว            8,400.00                 8,400.00 03/03/52
ปั๊มลม PUMA ขนาด 1 HP   1 เครื่อง        195,000.00               19,500.00 03/03/52
2 สถาปัตยกรรม โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก ขนาด 0.60x1.20ม. พร้อมเก้าอี้   25 ชุด            4,000.00            100,000.00 23/04/52
โต๊ะทำงาน 5 ฟุต  ลิ้นชัก 2 ข้าง  ขนาด 150x74x75 ซม.   1 ตัว            4,900.00                 4,900.00 04/05/52
3 ช่างโยธา กล้องเข็มทิศ   1 เครื่อง          30,000.00               30,000.00 11/08/52
4 งานการเงิน ตู้เหล็กบานเปิด  2  บาน   2 ตู้            3,300.00                 6,600.00 15/06/52
5 งานกิจกรรม ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต   8 ตัว            3,800.00               30,400.00 11/08/52
6 งานวัดผล ปริ้นเตอร์ HP Laser Jet M 1319 f MFP   1 เครื่อง            9,390.00            9,390.00 17/07/52  
7 งานวางแผน ปริ้นเตอร์ Brathor 165 C   1 เครื่อง            3,900.00                 3,900.00 06/08/52
             
เครื่องคอมพิวเตอร์  ยี่ห้อ HP   1 เครื่อง          15,000.00               15,000.00 01/09/52
ลำดับ แผนก/งาน รายการครุภัณฑ์ หมายเลขพัสดุ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม วันที่ซื้อ
ที่
8 ช่างไฟฟ้ากำลัง โต๊ะประชุม  180X60X75  ซม.   11 ตัว            4,400.00               48,400.00 29/07/52
โต๊ะประชุม  60X60X75  ซม.   2 ตัว            2,050.00                 4,100.00 29/07/52
โต๊ะทำงาน  ขนาด 120X60X75 ซม.    1 ตัว            4,950.00                 4,950.00 29/07/52
โต๊ะคอมพิวเตอร์  ขนาด 80X60X72 ซม.   1 ตัว            4,950.00                 4,950.00 29/07/52
โต๊ะเข้ามุม  ขนาด 60X60 ซม.   1 ตัว            4,600.00                 4,600.00 29/07/52
เก้าอี้สำนักงาน   1 ตัว            2,500.00                 2,500.00 29/07/52
เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน   1 ตัว            1,300.00                 1,300.00 29/07/52
เก้าอี้บุนวม   40 ตัว                380.00               15,200.00 29/07/52
อุปกรณ์รับภาพ  ขนาด 21 นิ้ว       1 ตัว            2,800.00                 2,800.00 19/08/52
เครื่องโปรเจคเตอร์  ยี่ห้อ  ACER รุ่น X 1160 PZ   1 เครื่อง          17,000.00               17,000.00 03/09/52
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook   1 เครื่อง          25,000.00               25,000.00 14/08/52
                 
ลำดับ แผนก/งาน รายการครุภัณฑ์ หมายเลขพัสดุ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม วันที่ซื้อ
ที่
9 สามัญ-สัมพันธ์ เก้าอี้ทำงาน (พนักงานพิงสูง)   1 ตัว            3,000.00                 3,000.00 04/05/52
ตู้เก็บของใบเล็ก   6 ตู้                450.00                 2,700.00 04/05/52
ไมโครโฟน (พลานามัย)   1 ตัว            1,000.00                 1,000.00 10/08/52
เครื่องรับโทรทัศน์สี  29  นิ้ว  (ภาษาไทย)   1 เครื่อง            5,990.00                 5,990.00 14/08/52
ชุดลำโพงไวโอเลตพร้อมไมล์ รุ่น MMP-333 (ภาษาอังกฤษ)   3 ชุด            1,990.00                 5,970.00 01/09/52
วิทยุ-เทปฟิลิปส์ A2  5738/98 (ภาษาอังกฤษ)   2 เครื่อง            2,990.00                 5,980.00 01/09/52
โต๊ะพับขาว ขนาด 60X180 ซม.(ภาษาอังกฤษ)   24 ตัว            1,750.00               42,000.00 17/07/52
10 งานทวิภาคี ปริ้นเตอร์ Brathor 165C พร้อมแท็งค์   1 เครื่อง            3,800.00                 3,800.00 14/08/52
11 ห้องเรียนจำลอง โต๊ะคอมพิวเตอร์    24 ตัว 2,400               57,600.00 20/07/52
เก้าอี้   24 ตัว 1,300               31,200.00 20/07/52
12 ห้องสมุด พัดลมตั้งพื้น 16"  ฮาตาริ   4 ตัว            1,398.00                 5,592.00 29/07/52
    เครื่องสแกนบาร์โค้ด แบบมือถือเลเซอร์   1 เครื่อง            1,398.00                 5,990.00 09/09/52
    ปริ้นเตอร์  Hp Laserjet  M 319f MFP   1 เครื่อง            9,390.00                 9,390.00 09/09/52
ลำดับ แผนก/งาน รายการครุภัณฑ์ หมายเลขพัสดุ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม วันที่ซื้อ
ที่
13 งานทะเบียน เครื่องปริ้นเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น   1 ตัว          18,990.00               18,990.00 14/09/52
เครื่องเคลือบพลาสติก   1 ตัว            5,800.00                 5,800.00 14/09/52
14 งานอาคารสถานที่ เครื่องเจาะทำลายคอนกรีต  3820-001-0001-522-001  1 เครื่อง          48,000.00  48,000.00 06/03/52
เครื่องฉีดพ่นหมอกควัน  SUPER  FOGGER   FOGGER  1.50  KA         รุ่นอัตโนมัติ  3740-002-0002-522-001  1 เครื่อง          40,000.00  40,000.00 03/09/52
15 งานประชาสัมพันธ์ จอ LCD ขนาด 32 นิ้ว   1 เครื่อง          20,000.00               20,000.00 18/05/52
เครื่องขยายเสียง   3 เครื่อง          12,500.00               37,500.00 01/07/52
16 การยางฯ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อีมีเน้นท์ ขนาด 25000 BTU   1 เครื่อง          32,300.00               32,000.00 30/07/52
17 อิเล็กทรอนิกส์ ตู้เหล็ก 2 บานเปิด กว้าง 915 มม. ลึก 475 มม. สูง 1830   17 ใบ            4,800.00               81,600.00 24/09/52