วิทยาลัยเทคนิคยะลา
รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2554
 
ลำดับ แผนกวิชา รายการครุภัณฑ์  หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย ราคารวม วันที่ซื้อ
ที่
1 งานสวัสดิการพยาบาล เครื่องคอมพิวเตอร์   1 เครื่อง           23,000.00       23,000.00 22/09/54
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   1 เครื่อง             3,590.00         3,590.00 22/09/54
2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จอภาพ LED 20" SUMSUNG   2 ตัว             4,100.00         8,200.00 20/09/54
จอ LCD Viewsonic ขนาด 19" 7440-009-0005-001-004 4 ตัว             4,100.00         8,200.00 20/09/54
3 งานประกันคุณภาพ เก้าอี้หลังใหญ่   30 ตัว                 690.00       20,700.00 07/07/54
เครื่องกวนทุเรียนช่วงล่าง 3605-003-0001-001 1 เครื่อง             4,980.00         4,980.00 20/06/54
เครื่องกวนทุเรียนช่วงบน 3605-003-0002-002 1 เครื่อง             4,900.00         4,900.00 20/06/54
เครื่องปรับอากาศ อีมีแน้นท์ รุ่น AER-32N 4120-001-0001-001-002 2 เครื่อง           43,350.00       86,700.00 15/03/54
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 4140-001-0001-003-008 6 ตัว             1,750.00       10,500.00 21/06/54
4 แผนกเครื่องกล เก้าอี้หลังใหญ่   41 ตัว                 690.00       28,290.00 11/07/54
Monitor ACBR LCD 20" 7440-006-0001-001 1 ตัว             4,900.00         4,900.00 23/12/53
HP Laserjet Q 2612AD 7440-008-0003-001-002 2 ชุด             4,700.00         9,400.00 26/11/53
5 แผนกเทคโนโลยีคอมฯ หน่วยแสดงผล Sumsung 18.5"   2 ตัว             2,000.00         2,000.00 28/07/54
6 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จอ LCD 18.5" sumsung (Widescre) 7440-009-002-001-005 5 ตัว             3,260.00       16,300.00 17/11/54
จอ LCD 18.5" sumsung (Widescre) 7440-009-002-006-008 3 ตัว             3,260.00       16,300.00 19/01/54
ตู้เอกสารขนาด 4 ฟุต 7195-008-0006-001-002 2 ตู้             2,800.00         5,600.00 29/06/54
จอ LCD 5.7 STN 7440-009-0004-001 1 ชุด             2,000.00         2,000.00 20/12/53
จอแสดงผล LCD,DT 7440-009-0009-001 1 ตัว             1,000.00         1,000.00 20/01/54
7 งานพัฒนาหลักสูตรฯ จอ LCD 18.5" sumsung (Widescreen) 7440-009-0002-009-013 5 ตัว             1,100.00         5,500.00 25/03/54
จอโอเวอร์เฮด 120 นิ้ว 7440-010-0001-001-003 3 จอ             4,000.00       12,000.00 25/03/54
8 งานวิชาการ ตู้แอร์ 432 แบบฝัง (ถูก) 4120-001-0002-001-0003 3 ชุด             2,300.00         6,900.00 25/01/54
9 แผนกโยธา ไม้วัดระดับ (สต๊าฟ) แบบพับ 5210-016-0002-001-004 4 อัน             4,000.00       16,000.00 25/11/53
ที่จับยึดแบบแม่เหล็ก 5120-024-0001-001-004 4 ตัว             4,980.00       19,920.00 29/12/53
10 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ Monitor sumsung 21.5" 7440-009-0006-001 1 ตัว             4,950.00         4,950.00 26/01/54
11 แผนกโลหะการ ตู้เหล็กทึบ 80X120 7195-008-0007-001 1 ตู้             3,550.00         3,550.00 19/01/54
เครื่องเป่าลมร้อน 4140-005-0001-001 1 ตัว             2,600.00         2,600.00 19/01/54
12 งานทะเบียน เครื่องสำรองไฟ 6120-005-0001-001 1 เครื่อง             2,500.00         2,500.00 30/11/54
13 งานการเงิน เครื่องโทรศัพท์ 5805-001-0001-001-002 2 เครื่อง                 850.00         1,700.00 11/01/54
14 งานความร่วมมือ จอภาพ   1 จอ             4,050.00         4,050.00 25/01/54
15 เทคโนโลยีสารสนเทศ Printer LaserJet HP P1102 7440-008-0002-001 1 เครื่อง             3,590.00         3,590.00 18/11/53
16 งานห้องสมุด สว่านไฟฟ้า 5130-007-0001-001 1 ตัว             1,100.00         1,100.00 16/02/54
17 แผนกสามัญ (พลานามัย) วิทยุเทป SOKEN รุ่น 50C 5826-017-0001-001 1 เครื่อง             3,990.00         3,990.00 06/07/54
18 แผนกสามัญ (ภาษาไทย) ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ยี่ห้อ Better 7195-008-0004-001-002 2 ชุด             2,900.00         5,800.00 07/06/54
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ยี่ห้อ Better 7195-008-0005-001-002 2 ชุด             3,000.00         6,000.00 07/06/54
โทรทัศน์ Super Slim 29" 29 FD4RG 5821-005-0001-001 1 เครื่อง             4,899.00         4,899.00 05/07/54
19 แผนกสัมพันธ์ (อังกฤษ) วิทยุเทป SOKEN รุ่น 50C 5826-017-0001-002 1 เครื่อง             3,990.00         3,990.00 05/07/54
20 แผนกสามัญ (สังคม) พัดลมติดเพดานฮิตาชิ 16" 4140-001-0001-001-002 2 ตัว             1,550.00         3,100.00 21/12/53
พัดลมสไลด์โตชิบา 16" 4140-001-0002-001-002 2 ตัว             1,200.00         2,400.00 21/12/53
21 แผนกสถาปัตยกรรม Printer Hp Officejet 7000 7440-008-0001-001 1 ตัว             4,900.00         4,900.00 11/01/54
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง กว้าง 90 ซม.  7195-008-0002-001 1 ตัว             4,200.00         4,200.00 28/03/54
ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย กว้าง 120 ซม. 7195-008-0003-001-002 2 ตัว             3,500.00         7,000.00 28/03/54
22 แผนกเทคนิคพื้นฐาน กล้องถ่ายรูป ฟูจิ FinePix JX 400 6720-005-0001-001 1 ตัว             4,900.00         4,900.00 06/06/54
ปากกาจับเจาะ ขนาด 6" 5120-005-0001-001-002 2 ตัว             4,500.00         9,000.00 15/06/54
ฐานปากกาจับเจาะ 6" 5120-024-0001-001-002 2 ตัว             1,980.00         3,960.00 15/06/54
23 งานสื่อการเรียนการสอน จอรับภาพ ขนาด 175X175 แบบขาตั้ง  7440-009-0007-001-002 2 จอ             3,500.00         7,000.00 10/03/54
                 
24 งานครูที่ปรึกษา ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก (สีเขียว) 7110-002-0001--001 1 ตัว             3,400.00         3,400.00 27/06/54
    โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม. 7110-001-0001-001 1 ตัว                 700.00             700.00 27/06/54
25 งานโครงการพิเศษ กล้อง Sony รุ่น w510 6720-005-0002-001 1 ชุด             4,490.00         4,490.00 05/07/54
เครื่องขยายเสียง 300 w 5835-001-0002-001 1 เครื่อง             4,900.00         4,900.00 24/02/54
ลำโพงฮอร์น 5965-002-0001-001-002 2 ตัว             1,500.00         3,000.00 24/02/54
เครื่องเล่น DVD Soken 5821-016-0001-001 1 ชุด             2,300.00         2,300.00 05/07/54