ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคยะลาประจำปีการศึกษา 2552

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสัมพันธ์ มูซอดี อายุ 49 ปี
สถานที่ทำงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
ที่อยู่ 133/132 ถนน ผังเมือง 2 ตำบล สะเตงนอก อำเภอ เมือง จังหวัด ยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จบการศึกษา ปีการศึกษา 2525
เกียรติประวัติ
- ข้าราชการดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ ปี2542
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคำ ปี 2543
- ข้าราชการดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาการประชาสัมพันธ์ ปี 2552
ผลงานดีเด่น
- นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ทั้งภาคภาษาไทยและภาษามลายู
- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
- ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษามลายู เพลงรักกันไว้เถิด
- เป็นผู้ดำเนินรายการ นายกทักษิณคุยกับประชาชน ภาคมลายูท้องถิ่น ทาง สวท.ยะลาและ สทท.ยะลา
- ผู้ดำเนินรายการ คุยกับผู้ว่าธีระ ทาง สวท.ยะลา
 
แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ
นายมะซอและ เจะเตะ อายุ 52 ปี
สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลายส์ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ(รับซ่อม สร้าง ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมฯลฯ)
ที่อยู่ 462 ซอยอ่อนนุช54 ถนน สุขุมวิท77 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชา เครื่องกลโลหะ ปีการศึกษาที่จบ 2521
เกียรติประวัติ
- เกียรติบัตรจากคณะกรรมการมัศยิด ลีวาอุ้ลอิสลาม ในการหาทุนก่อสร้างมัสยิด
- เกียรติบัตรจากคณะกรรมการมัศยิด ลีวาอุ้ลอิสลาม ในการหาทุนก่อสร้างกำแพงมัสยิด
- เกียรติบัตรจากสัสดีเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร งานการกุศลหาทุนช่วยเหลือทหาร ตำรวจอาสาสมัครที่ปฎิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลงานดีเด่น
- มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชน
- มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา
- เป็นวิทยากร ในการสัมมนาเรื่องวิชาชีพให้กับวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
- มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสะและน้อยอุปถัมภ์
- เป็นคณะกรรมการหาทุนสร้างมัสยิด อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
- ออกร้านจำหน่ายอาหาร รายได้มอบการกุศลไม่หักค่าใช้จ่าย
 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางจันทิรา ศิริพนาภรณ์ อายุ 45 ปี
สถานที่ทำงาน โรงแรมปาร์ควิว ยะลา
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ที่อยู่ 25/1 ถนน ครุมิตร ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เกียรติประวัติ
- อดีตตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคยะลาแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา
- ประสานงบประมาณและที่พักสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลยะลาเอฟเอ คัพ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
นายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี อายุ 46 ปี
สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไลท์-ออดิโอ
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ 279 ถนน สิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษาที่จบ 2526
เกียรติประวัติ
- รองประธานมูลนิธิตุ๋ยบ๋วยเต็งเนี๋ยง(เจ้าแม่ทับทิม)
- รองประธานกู้ภัยทับทิมยะลา
- นายกสโมสรโรตารียะลา
- สมาชิกสมาคมไหหลำแห่งประเทศไทย
- รางวัลยอดขายดีเด่นผลิตภัณฑ์ maxliner
ผลงานดีเด่น
- มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา
- บริจาคอุปกรณ์ช่วยสอนให้แผนกวิชาช่างยนต์
- สนับสนุนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
- บริจาคโต๊ะหินขัดแก่แผนกช่างยนต์
- สนับสนุนการประชุมวิชาการ อชท.แห่งประเทศไทย ภาคใต้
 
แผนกวิชาบัญชี
นายรุ่งวิทย์ ทิตย์สีแสง อายุ 49 ปี
สถานที่ทำงาน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาสุไหงโก-ลก
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ที่อยู่ 64/1 ถนน เวฬุวัน ซอย 11ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาบัญชี ปีการศึกษาที่จบ 2521

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
- ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์อำเภอสุไหงโก-ลก
- สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันฟุตบอลเทคนิคยะลาเอฟเอคัพ
- สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา
- คณะกรรมการชุมชนหลังวัดเมือง
- คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
- สมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจและธนาคารสุไหงโก-ลก
 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ อายุ 43 ปี
สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา นักบริหารงาน 7 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ที่อยู่ 144/99 หมู่ 10 ถนน ผังเมือง 4 ซอย 14ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ปีการศึกษาที่จบ 2527
เกียรติประวัติ
- วิศวกรที่ปรึกษา หจก. อัครพันธุ์
- หจก.ณัฐพลยะลาก่อสร้าง
- คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคยะลา
- คณะกรรมการชมรม ผู้รับเหมา 49 กรุ๊ป
- ข้าราชการดีเด่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายจำเนียร บุญก้ว อายุ 45 ปี
สถานที่ทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ ยะลา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองควบคุมและบำรุงรักษา ฝ่ายปฎิบัติการเครือข่าย
ที่อยู่ 42 ถนน ผังเมือง 4 ซอย 16 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษาที่จบ 2529
เกียรติประวัติ
- ศึกษาดูงานประเทศจีน
- ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการแผนปฎิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ใน 3 จชต.
- เลขานุการคณะกรรมการรับซื้อไฟฟ้าจาก USPP
- คณะกรรมการชมรมช่างไฟฟ้าเทคนิคยะลา
- เครื่องราชชั้นที่ 1เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
- รับพระราชทานเข็ม 72 พรรษาในช่วงการปฏิบัติงานที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
 

แผนกวิชาบัญชี
นางการเกต อัครพันธุ์ บุญเที่ยง อายุ - ปี
สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วน อัครพันธุ์ก่อสร้าง
ตำแหน่ง
- รองผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทศิลาอุตสาหกรรม จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทยะลาฮอนด้าคาร์ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท เอแพคคอนกรีต จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท สุขุมวิทฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด (กรุงเทพฯ)
- กรรมการ บริษัท อึ่งฉ่างเซ้ง จำกัด

ที่อยู่ 1 ถนน เทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาบัญชี ปีการศึกษาที่จบ 2519
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาบัญชี ปีการศึกษาที่จบ 2521

เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
- สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา
- บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ ได้รับรางวัลมาตรฐานการดำเนินงานผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดประจำปี 2546
- บริษัท ยะลาฮอนด้าคาร์ จำกัด ได้รับรางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายระดับกลาง ประจำปี 2546
- หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง ได้รับการรับรอง สินค้า มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) และเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9002
- บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นโรงโม่หินที่ได้รับการยอมรับจนได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9002

 
แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
นายไชยวัฒน์ จิระจินดามณี
สถานที่ทำงาน บริษัท เวิลด์เทค คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ 31 ถนนวิภากุล ตำบล สะเตง อำเภอ เมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่สำเร็จการศึกษา 2540
เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
- วิทยากรบรรยาย ฝึกอบรม ปฏิบัติการคอมพิวเตอรื
- คณะกรรมการสำนักสงฆ์วิปัสสนา พัฒนาจิต จังหวัดตรัง
- ได้รับการเชิดชูเกียรติ และยกย่องเป็นศิษย์เก่าอาชีวะดีเด่น “ งานมหกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้มหาราชินี” ประจำปี 2548
- วิทยากร อบรมโครงการ ต้นกล้าอาชีพ
- วิทยากรอบรมเทคโนโลยี่ให้กับ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด นครศรีธรรมราชและตรัง
 
แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
นายอับดุลรอแม เจะกายอ
สถานที่ทำงาน หจก.ยะลาเคเบ็ลเน็ตเวิร์ค
สาขาเบตง 13 ถนนอรรถเวที อ.เบตง จ.ยะลา
สาขายะลา 116/1 ถนนวิทูรอุทิศ 10 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
สาขาปัตตานี 300/88/89 ถนนหนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานี
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ 13 ถนนอรรถวิถี อ.เบตง จ.ยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2530
เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
-อบรมการเป็นนักประชาสัมพันธ์
-สนับสนุนสัญญาณเคเบิ้ลทีวีแก่หน่วยราชการ
-สนับสนุนอุปกรณ์ห้องส่ง การศึกษาทางไกลให้กับโรงเรียนต่างๆ
-เป็นประธานชมรม BIG BITE ของอำเภอเบตง
-เป็นวิทยากรปัจฉิมนิเทศ
-เป็นวิทยากรต้นกล้าอาชีพ
 
แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
นายธนันท์รัฐ ศรประสิทธิ์
สถานที่ทำงาน ร้าน โอ เค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ 238 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2539
เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
-รางวัลคนดีศรีอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2549
-รองประธานหอการค้าจังหวัดยะลา
-คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
-รางวัลเรียนดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2550
-รางวัลบทนิพนธ์ผลงานจากการค้นคว้าอิสระดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551
 
แผนกวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี
ที่ทำงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) แผนกวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2525
เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
-ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
-สถาปนิกอาสา ของสภาสถาปนิก
-อาจารย์ดีเด่น วันราชภัฎ 2551
-ศิลปินจังหวัดยะลา สาขาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 2548
-รางวัลดีเด่น ในการประกวดแนวความคิดเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ประเภทบ้านพักอาศัย ภาคใต้ตอนล่าง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2548
 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายประมูล ไชยประภา อายุ 54 ปี
สถานที่ทำงาน โรงไฟฟ้าจะนะ (กฟผ) 124/5 หมู่ 1 ถนน สาย43 หาดใหญ่ – ปัตตานี ตำบลป่าชิง
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ตำแหน่ง ควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2518
เกียรติประวัติ /ผลงานดีเด่น
- ประธานชุมชนทุ่งรี 2 เทศบาลเมืองคอหงส์
- ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคนิคยะลา
- ประธานจัดงาน 50 ปี เทคนิคยะลา วันที่ 22 สิงหาค, 2552
- อดีตประธานนักเรียนโรงเรียนเทคนิคยะลา รุ่นเรียกร้องขอยกฐานะเป็น วิทยาลัย
 

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
นายสมเดช ทองรัตน์
ที่ทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง ผู้จัดการระดับ 10
ที่อยู่ 129 / 7 ถนนรวมทองพาณิชย์ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2517
เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
-ศึกษาดูงานประเทศสวีเดน
-ศึกษาดูงานประเทศจีน
-ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้
-ศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน
-5 ส ดีเด่น ประจำปี 2552

 
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
นางธัญเนตร สุรการพินิจ
ที่ทำงาน ร้านแหม่ม ดีไซน์
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
ที่อยู่ 35/1 ถนนสุขยางค์ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
การศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2526
เกียรติประวัติ / ผลงานดีเด่น
-ตกแต่ง ออกแบบ ห้องประชุม เทศบาลตำบลยี่งอ
-ตกแต่ง ออกแบบ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโกตาบารู
-ตกแต่ง ออกแบบ ห้องประชุม เทศบาลตำบลมะรือโบตก
-ตกแต่ง ออกแบบ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาประดู่
-ตกแต่ง ออกแบบ ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาเกตุ