Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

MNC

นายมนัสฌาน์  ชูเชิด
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝ่ายวิชาการ

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

743234
วันนี้
ทั้งหมด
378
743234

Your IP: 54.156.39.245
Server Time: 2018-10-15 18:39:21

graphics-flower-line-643773


                 พิธีเปิดป้ายอาคารอาชีวศึกษาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดพิธีเปิดป้ายอาคารอาชีวศึกษาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 4/2561 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมี  นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม (Meeting Room) อาคารเทคโนโลยีบัณฑิต และประชุมสัมมนาสถานประกอบการ ในประเด็น “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของผู้เรียนระดับปริญญาตรี” โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสัมมนาสถานประกอบการอาคารเทคโนโลยีบัณฑิต

dd                                                                  ลิงก์ข่าว


RMS 2016

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.