Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

 JANV

ดร.เจนวิทย์  บุญช่วย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษ์ษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ

นายศราวุธ  ชุมภูราช

ฝ่ายวิชาการ

นายวุฒิชัย รัตน์น้อย

สารสนเทศ

แผนกวิชา

ติดตามเรา

1100637
วันนี้
ทั้งหมด
123
1100637

Your IP: 75.101.220.230
Server Time: 2020-09-27 23:26:50

กิจกรรมสำรวจตนเองและประดับแถบ 3 สี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา เลา 19.30 น. วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดกิจกรรมสำรวจตนเองและประดับแถบ 3 สี ให้กับ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคยะลา ภายใต้ “กิจกรรมโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล” หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี
นายสมภพ เพชรภักดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประธานในพิธี
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
84563372 1018436851863844 8642828707683106816 o
ลิงค์ข่าว

ระบบบริหาร

เข้าสู่ระบบ

หน่วยงาน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404 

www.ytc.ac.th  Copyright © 2014. All Rights Reserved.